Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowej to jednostka administracji centralnej Politechniki Krakowskiej podlegająca Prorektorowi ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Jerzemu Zającowi, prof. PK. Celem działań tego Działu jest rozwijanie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej i zaznaczenie obecności Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na edukacyjnej mapie świata. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej starają się to osiągnąć poprzez koordynację i rozwijanie istniejącej współpracy z uczelniami zagranicznymi, udział w branżowych targach międzynarodowych, obsługę pracowników, kandydatów i studentów, a także monitorowanie bieżącej współpracy międzynarodowej na PK. Dział Współpracy Międzynarodowej PK jest członkiem International Relations Offices Forum (IROs Forum).