Wyjazdy zagraniczne

Sposób postępowania przy wnioskowaniu, odbywaniu i rozliczaniu wyjazdów zagranicznych określają:

Przebieg wyjazdu należy dokumentować zgodnie z Zasadami, z wykorzystaniem określonych wzorów dokumentów:

Wyjazd należy rozliczyć w Dziale Finansowym w terminie do 14 dni od jego zakończenia.

Wysokość diet oraz kwoty limitu za nocleg zależne są od docelowego państwa (państw) podróży. Aktualnie obowiązują następujące stawki:

Pracownicy którzy w ramach swoich obowiązków służbowych wyjeżdżają do państw Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o potwierdzenie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego.
A-1 to zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. Zaświadczenie to wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego pracownik podlega, oraz poświadczenia, że pracownik nie jest zobowiązany do opłacania składek w innym państwie. Formularz A1 jest podstawą do wydania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Właściwe dane potrzebne do wypełnienia zaświadczenia A1 należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu służbowego. Zaświadczenie jest potwierdzane przez ZUS w terminie do 7 dni roboczych.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony