Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, państwowa uczelnia akademicka z 76-letnią tradycją (założona w 1945r.). Patronem Uczelni jest Tadeusz Kościuszko – polski i amerykański bohater narodowy, ale też znakomity inżynier, twórca – między innymi – fortyfikacji na terenie Krakowa oraz twierdzy West Point w Stanach Zjednoczonych. Misją Politechniki Krakowskiej jest poszanowanie tradycji, dokonań poprzedników, rzetelność w udostępnianiu i upowszechnianiu wiedzy, otwartość na nowe idee.

Politechnika Krakowska to 8 wydziałów z 30 kierunkami studiów akredytowanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ponadto kierunek architektura posiada prestiżową akredytację Royal Institute of British Architects (RIBA) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education, a kierunek architektura krajobrazu jest akredytowany przez International Federation of Landscape Architects (IFLA) Europe. Również kierunki budownictwo oraz transport posiadają akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education. 

Na Politechnice Krakowskiej studiuje blisko 14000 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, zaocznych, doktoranckich oraz podyplomowych, o których wykształcenie dba blisko 1100 nauczycieli akademickich. Uczelnia to także znakomicie zaopatrzona w zbiory drukowane i elektroniczne Biblioteka PK, międzywydziałowe jednostki naukowo-dydaktyczne, galerie sztuki, kluby studenckie, chór, a także organizacje studenckie. Podpisane z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie umowy dwustronne i udział w edukacyjnych programach unijnych owocują wspólnymi badaniami naukowymi, wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także możliwością uzyskania dodatkowych certyfikatów i dyplomów. Rozwijana jest również współpraca z przemysłem, a na uczelni działa Centrum Transferu Technologii. Z inicjatywy uczelni w 1997 r. została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny, która stała się platformą łączącą krakowskie środowisko naukowe z nowoczesnym przemysłem.

Obecnie Politechnika Krakowska znajduje się w następujących rankingach międzynarodowych:

• Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2019 and 2020 – Mechanical Engineering (#301 – 400)
• 2021 THE World University Rankings (#1001+)
• 2021 THE World University Rankings by subject:
Computer Science (#601–800)
Engineering (#801–1000)
Physical Sciences (#1001+)
• QS World University Rankings:
2021 QS World University Ranking (#801-1000)
2021 Emerging Europe and Central Asia University Rankings (#79)
• 2020 EngiRank – European Ranking of Engineering Programs by subject – Civil Engineering (#5)
• 2020 The Three University Missions Ranking (#1101 – 1200)
• 2020 Webometrics Ranking of World Universities (#1205)
• 2020 UI GreenMetric World University Ranking (#724)
• U-Multirank