WYMIANA STUDENCKA Z UNIVERSIDAD DE CHILE

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Universidad de Chile w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne są TUTAJ

Studenci zainteresowani wyjazdem proszeni są o złożenie w terminie do 25 października br. następujących dokumentów, niezbędnych do selekcji na poziomie uczelnianym:

  1. podanie o wyjazd,
  2. oficjalny transkrypt (wykaz przedmiotów i ocen z dotychczasowego toku studiów) w języku angielskim,
  3. średnia ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzona przez Dziekanat (dopuszcza się wydruk z Wirtualnego Dziekanatu),
  4. dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku (poziom B2)
  5. List motywacyjny (max. 500 słów)

Studenci pokrywają wszelkie koszty związane z wymianą (bilety lotnicze, obowiązkowe ubezpieczenie, zakwaterowanie, etc.).

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK

Kontakt: malgorzata.paiak@pk.edu.pl.