WYMIANA STUDENCKA Z UNIVERSITY EAFIT (KOLUMBIA)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do University EAFIT w semestrze letnim (styczeń – maj) roku akademickiego 2023/2024.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne są TUTAJ


Studenci zainteresowani wyjazdem do EAFIT proszeni są o złożenie w  terminie do 25 października br.  następujących dokumentów, niezbędnych do selekcji na poziomie uczelnianym:

  1. podanie o wyjazd,
  2. transkrypt (wykaz przedmiotów i ocen z dotychczasowego toku studiów) w języku angielskim,
  3. średnia ocen z dotychczasowego toku studiów potwierdzona przez Dziekanat (dopuszcza się wydruk z Wirtualnego Dziekanatu),
  4. dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym swobodną naukę na uczelni wyższej w tym języku (poziom B2),
  5. kserokopia paszportu ważnego przez cały planowany okres pobytu za granicą.
  6. Studenci pokrywają wszelkie koszty związane z wymianą (bilety lotnicze, obowiązkowe ubezpieczenie, zakwaterowanie, etc.). 

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej – Warszawska 24, budynek Galerii GIL, pok. 207; godziny przyjmowania studentów – 10.00 -13.00.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: malgorzata.paiak@pk.edu.pl