lic. Kinga Nałęcz-Nieniewska

Rekrutacja cudzoziemców na studia na WM oraz WIŚiE

Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów na PK na Wydziale Mechanicznym (WM) oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (WIŚiE), w tym prowadzenie formalnej kontroli ich dokumentów w celu ustalenia właściwego trybu podjęcia studiów i zasad odbywania kształcenia;
Obsługa administracyjna cudzoziemców studiujących na PK na WM oraz WIŚiE, w szczególności prowadzenie korespondencji z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
Prowadzenie obsługi administracyjnej stażystów, stypendystów Rządu Polskiego na PK na WM oraz WIŚiE, w szczególności prowadzenie korespondencji z NAWA;
Przygotowywanie wniosków do NAWA na realizację zadań związanych z działalnością Działu Współpracy Międzynarodowej.

e-mail: kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl

tel. +48 12 628 29 19