mgr Agnieszka Piekarz

Rekrutacja cudzoziemców na studia na WM, WIL, WIMiF oraz WIiT

Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów na PK na Wydziale Inżynierii Lądowej (WIL), Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (WIMiF) oraz Wydziale Informatyki i Telekomunikacji (WIiT), w tym prowadzenie formalnej kontroli ich dokumentów w celu ustalenia właściwego trybu podjęcia studiów i zasad odbywania kształcenia;
Obsługa administracyjna cudzoziemców studiujących na PK na WIL, WIMiF oraz WIiT, w szczególności prowadzenie korespondencji z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
Prowadzenie obsługi administracyjnej stażystów i doktorantów, stypendystów Rządu Polskiego na PK na WIL, WIMiF oraz WIiT, w szczególności prowadzenie korespondencji z NAWA;
Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb MEiN, GUS oraz innych instytucji w zakresie toku studiów cudzoziemców oraz osób, które uzyskały wykształcenie poza granicami RP;
Przygotowywanie dla Prorektora ds. kształcenia i współpracy z zagranicą niezbędnych dokumentów i decyzji w zakresie indywidualnych spraw cudzoziemców studiujących na studiach wyższych i doktoranckich na WIL, WIMiF oraz WIiT;
Koordynacja programu PK International Ambassador;
Obsługa administracyjna uczestników programu CEEPUS oraz DAAD;
Promocja PK za granicą, w tym: przygotowanie materiałów promocyjnych, wysyłanie materiałów na targi edukacyjne i inne wydarzenia oraz do wybranych instytucji, umieszczanie i aktualizowanie informacji o PK na zagranicznych platformach, promocja w szkołach polskich na Ukrainie, współpraca z towarzystwami kultury polskiej na Ukrainie, organizacja spotkań z zagranicznymi kandydatami na studia.

e-mail: agnieszka.piekarz@pk.edu.pl

tel. +48 12 628 20 09