mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Koordynacja działań należących do kompetencji Działu Współpracy Międzynarodowej;
Koordynacja wymiany w ramach podpisanych przez PK umów bilateralnych (poza programem Erasmus) z zagranicznymi uczelniami wyższymi, w tym administrowanie wspomnianych umów oraz przygotowywanie nowych;
Współpraca z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz obsługa administracyjna stypendystów Fulbrighta na PK;
Zbieranie i udzielanie informacji na temat studiów i kursów oferowanych przez PK w języku angielskim;
Udzielanie informacji na temat programu praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych Vulcanus in Japan;
Zarządzanie stroną www Działu Współpracy Międzynarodowej.

e-mail: katarzyna.baron@pk.edu.pl

tel. +48 12 628 25 22