mgr Małgorzata Paiak

Obsługa administracyjna wymiany studenckiej (przyjazdy i wyjazdy) w ramach podpisanych przez PK umów bilateralnych poza programem Erasmus.
Rozpowszechnianie wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych PK informacji o możliwościach wzięcia udziału w wymianie w ramach podpisanych przez PK umów bilateralnych poza programem Erasmus;
Administrowanie umów bilateralnych zawieranych przez PK z zagranicznymi uczelniami wyższymi (poza programem Erasmus).
Promocja uczelni na arenie międzynarodowej.

e-mail: malgorzata.paiak@pk.edu.pl

tel. +48 12 628 31 29