CEEPUS

Program CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) skierowany jest do studentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich , którzy chcą wyjechać do Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Mołdawii, Rumuni, Słowacji, Słowenii, Serbii, Węgier, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa –Uniwersytet w Prisztinie. Stypendium jest przyznane na okres od 3 miesięcy do pełnego roku akademickiego. Studenci dostają grant, którego wysokość zależy od kosztów utrzymania w danym kraju.

Program obejmuje krótkoterminowe stypendia w ramach:

  • Staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • Staży naukowych „Freemover”;
  • Szkół letnich i intensywnych kursów.

Termin składania dokumentów:na semestr zimowy do dnia 15 czerwca, na semestr letni do dnia 30 października

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony