DAAD – Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

w dniach 25-28 kwietnia 2022 zapraszamy na cykl spotkań online Wirtualny Tydzień Drzwi Otwartych. Niemiecki otwiera drzwi ukazujący różnorakie korzyści płynące ze znajomości języka niemieckiego.

Program wydarzenia:

  • 25.04.2022 g. 15.30
    Spotkanie z DAAD Polska nt. studiów w Niemczech, a także stypendiów na studia i kursy językowe na niemieckich uczelniach
  • 26.04.2022 g. 14.00
    Spotkanie z Goethe-Institut Warschau: Egzaminy i certyfikaty Goethe-Institut i korzyści z ich posiadania
  • 27.04.2022 g. 15.00 Spotkanie z Ambasadą Niemiec: Język niemiecki a ścieżka zawodowa
  • 28.04.2022 g. 14.00 Spotkanie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową: Język niemiecki w biznesie

Podczas wydarzenia przeprowadzony będzie konkurs z nagrodami.

Zobacz szczegółowe informacje i linki do poszczególnych spotkań: kliknij tutaj

Broszura:

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)

Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce lub już go ukończyli, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 1 do 6 miesięcy
Szczegóły tutaj

Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy)

Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech
Czas trwania stypendium: od 7 do 10 miesięcy.
Szczegóły tutaj

Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie

Wariant A: W ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej
Wariant B: W trybie cotutelle
Wariant A: Doktoranci/ przyszli doktoranciWariant
B: Doktoranci    Stypendium na pobyt badawczy na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.
Wariant A: Po ukończeniu studiów tytuł doktora przyznaje uczelnia macierzysta w Polsce.
Wariant B: Po ukończeniu studiów uczelnie z reguły przyznają wspólny tytuł doktora.
Czas trwania stypendium: do 2 lat.
Szczegóły tutaj

DLR/DAAD – Research-Fellowship-Programme

Dla doktorantów, młodych naukowców i doświadczonych naukowców z dziedzin: lotnictwo i kosmonautyka, energia, transport. Stypendium na pobyt badawczy w jednym z instytutów Niemieckiej Agencji Kosmicznej – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Czas trwania stypendium:
Doctoranci: do 3 lat
Młodzi naukowcy: 6-24 miesięcy Doświadczeni naukowcy: 1-3 miesięcy
Szczegóły tutaj

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)  

Stypendium dla Młodych naukowców. Zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy. Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni.
Czas trwania stypendium: 18 miesięcy
Szczegóły tutaj

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony