Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ogłosiła nabór wniosków o stypendia na pobyty studyjne i badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia o godz. 16.00. Wnioski o stypendia można składać online przez stronę www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk.

Kolejny termin składania wniosków upłynie 31 października 2024 i będzie dotyczyć pobytów stypendialnych realizowanychw semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025.

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu wspieranie mobilności studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na Słowacji.

Stypendia przeznaczone są również dla mających stałe miejsce zamieszkania na Słowacji studentów, doktorantów i postdoktorantów słowackich szkół wyższych i jednostek badawczych. Osobom tym przyznaje się stypendia na pokrycie kosztów utrzymania na czas pobytu studyjnego lub badawczego w trakcie studiów II stopnia, pobytu studyjnego lub badawczego / rezydentury artystycznej w trakcie studiów doktoranckich lub postdoktoranckiego pobytu badawczego na wybranej uczelni zagranicznej lub w wybranej jednostce badawczej.

Ewentualne pytania dotyczące Narodowego Programu Stypendialnego można przesyłać bezpośrednio do administratorów programu: Silvia Lipovska (nspforeign2@saia.sk) – w przypadku studentów i doktorantów – oraz Ondrej Aradsky (nspforeign@saia.sk) – w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczych i/lub artystów.

Narodowy Program Stypendialny – NŠP to program przyjęty przez Rząd Republiki Słowackiej, finansowany z budżetu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu. Wsparcie administracyjne Narodowego Programu Stypendialnego zapewnia – na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu – SAIA, n. o. Stypendyści NŠP są stypendystami Rządu Republiki Słowackiej.