mgr Anna Dębska

Rekrutacja cudzoziemców na studia na WA, WIEiK oraz WIiTCh

Rekrutacja cudzoziemców zainteresowanych podjęciem studiów na PK na Wydziale Architektury (WA), Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WIEiK) oraz Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (WIiTCh), w tym prowadzenie formalnej kontroli ich dokumentów w celu ustalenia właściwego trybu podjęcia studiów i zasad odbywania kształcenia;
Obsługa administracyjna cudzoziemców studiujących na PK na WA, WIEiK oraz WIiTCh, w szczególności prowadzenie korespondencji z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA);
Prowadzenie obsługi administracyjnej stażystów i doktorantów, stypendystów Rządu Polskiego na PK na WA, WIEiK oraz WIiTCh, w szczególności prowadzenie korespondencji z NAWA;
Przygotowywanie raportów semestralnych dla NAWA z wykorzystania środków otrzymanych na realizację Umowy Ramowej między PK i NAWA;
Administrowanie umów zawieranych między PK oraz zagranicznymi organizacjami zajmującymi się rekrutacją cudzoziemców na studia na PK.

e-mail: anna.debska@pk.edu.pl

tel. +48 12 628 30 44